Medieprofil
– Guiden til JURASTUDERENDE

Guiden skrives af jurastuderende til jurastuderende. Den giver indblik i studierne og de muligheder som uddannelsen giver adgang til.

Indholdet om relevante emner som fx studiejob, juridiske foreninger, økonomi, eksamensforberedelse o.m.a. retter sig mod at give de studerende en god fornemmelse af studiet og hjælpe dem godt igennem forløbet.

Læserne

Fortrinsvis studerende på jurastudiet – såvel nye studerende som studerende på sidste år.

Udgivelse

Guiden udgives én gang hvert år omkring studiestart i august måned i et oplag på 7.000

Annoncer

Annoncer i guiden rammer direkte de unge på studiet, og de som er på vej ud til stillinger i såvel den offentlige som den private sektor

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller karnov @frontmedia.dk

 

Andre printmedier fra Karnov:


Revision og Regnskabsvæsen
SR – SKAT
Ugeskrift for Retsvæsen

guiden-til-jurastud