Karnovs JobBørser

Karnovs to jobportaler henvender sig til professionelle inden for dels revision & regnskab samt inden for jura.

Brugerne

ReviJob.dk henvender sig til den økonomiske og regnskabsfaglige verden, dvs. revisorer, økonomichefer/direktører, controllere, CFO, trainees m.fl.

JuraJob.dk henvender sig bredt til den juridiske verden og retter sig mod advokater, jurister, fuldmægtige, sekretærer, studentermedhjælper o.m.a.

Jobportalerne er en del af Karnov Groups online platform med 30.000 brugere.

Begge platforme giver adgang til såvel aktive som passive jobsøgende gennem sammenkædningen til Karnovs meget anvendte databaser.

Annoncering

På de to platforme rammes meget præcist potentielle nye medarbejdere med de rigtige kvalifikationer.

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller karnov @frontmedia.dk