Karnovs kursusportal

Portalen indeholder opslag om kurser, der direkte retter sig mod Karnovs store netværk inden for jura, revision og ledelse.

Portalen er målrettet videreuddannelse både i den private og den offentlige sektor.

Den er let og hurtig at anvende med relevante søgemuligheder fx i forhold til geografi, varighed m.v.

Brugerne

KursusPortalen anvendes af alle brugere på Karnovs onlineplatform. Det er revisorer, jurister, advokater, HR chefer o.m.a.

KursusPortalen er en del af Karnov Groups online platform med 30.000 brugere.

Annoncering

Annoncer på KursusPortalen indgår i Karnovs troværdige læsemiljø og møder beslutningstagere med ansvar for både egen og medarbejderes videreuddannelse.

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller karnov @frontmedia.dk