Samvirke

Samvirke er Danmarks største magasin. Et troværdigt købsforberedende forbrugermagasin der uafhængigt skriver til danskerne om Mad, Sundhed og Forbrug.

Formålet med Samvirke er at give tips og guides der kan lette hverdagen. Altid med sjove og skæve historier.

Samvirke går foran hvad angår miljø, bæredygtighed, dyrevelfærd m.m.

Der er i alt 6 annonceplatforme under Samvirke; magasinet Samvirke, samvirke.dk, ugentligt nyhedsbrev, podcast, native annoncering samt sponsorering af madsider i Samvirke

Læserne

Med 1.031.000* læsere er Samvirke det mest læste månedsmagasin i Danmark. Læserprofilen er ”den almindelige voksne dansker” med en lille overvægt af kvinder (ca. 63%).

Udgivelse

Samvirke udkommer 11 gange årligt i et oplag på 300.000 eksemplarer, og distribueres via alle Coops butikker til medlemmer af Coop samt direkte til 18.000 abonnenter. Magasinet er gratis for medlemmer af Coop, når det afhentes mod forevisning af medlemskort.

Annoncer

Med en annonce i Samvirke, når du ud til ca. 22 % af den voksne befolkning i Danmark. Vi tilbyder 4 x GRATIS annoncetest (marts, maj, sept – nov.).

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller samvirke @frontmedia.dk

*) Index Danmark, Gallup Helår 2021

samvirke_forside_sept_2022