Samvirke

Samvirke er Danmarks mest læste magasin, der har fokus på forbrug i bred forstand. Det beskriver uafhængigt danskernes daglige liv og forbrug med sjove og skæve historier samt giver gode tips til hverdagen. Samvirke har hver måned et stort tema, som behandles grundigt på en let læselig og inspirerende måde. Hver måned er der portræt af en kendt dansker med en engageret og skæv vinkel.

Læserne

Med 1.049.000* læsere er Samvirke det mest læste månedsmagasin i Danmark. Læserprofilen er ”den almindelige voksne dansker” med en lille overvægt af kvinder (ca. 63%).

Udgivelse

Samvirke udkommer 12 gange årligt i et oplag på 500.000 eksemplarer, og distribueres via alle Coops butikker til medlemmer af Coop samt direkte til 20.000 abonnenter. Magasinet er gratis for medlemmer af Coop, når det afhentes mod forevisning af medlemskort.

Annoncer

Med en annonce i Samvirke, når du ud til ca. 22 % af den voksne befolkning i Danmark.

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller samvirke @frontmedia.dk

*) Index Danmark, Gallup 2. halvår 2018

samvirke-september-2020