SR – Skat

SR – Skat er det førende tidsskrift om skatter og afgifter. Magasinet orienterer om nye love og bekendtgørelser samt fortolker og belyser deres praktiske betydning.

Læserne føres ajour med relevante afgørelser fra domstolene, ministerier og styrelser.

Læserne

Læserne er typisk revisorer, økonomer i den private sektor, advokater samt rådgivnings- og finansieringsfolk.

Udgivelse

Tidsskriftet udgives 6 gange årligt i et oplag på 3.500 eksemplarer og sendes direkte til abonnenter.

Annoncer

I SR – Skat ses annoncer af beslutningstagere i hele den finansielle sektor i et tidsskrift, der seriøst og troværdigt er en vigtig del af sektoren.

Kontakt

Ring til os på tlf. 4822 4450 eller karnov @frontmedia.dk.

 

Andre printmedier fra Karnov:


Revision og Regnskabsvæsen
GUIDEN TIL JURASTUDERENDE
Ugeskrift for Retsvæsen

SR-SKAT nr. 3 -2017 forside-page-001