Samhandelsbetingelser

Ordreafgivelse og annoncørs rettighed

Enhver ordreafgivelse inden bookingdeadline for printmedier og inden 48 timer fra udgivelsestidspunkt af nyhedsbreve og indrykninger på www er gyldig. Der tages dog altid forbehold for eventuelt udsolgt annonceplads.

Ordreannullering og ansvar

Ordreannullering skal finde sted inden bookingdeadline for printmedier og inden 48 timer fra udgivelsestidspunkt af nyhedsbreve og indrykninger på www. Overskridelse af deadlines for ordreannulleringer medfører fuld fakturering af det ordreafgivede.

Udeblivelse af annoncemateriale

I tilfælde af udeblivelse af annoncemateriale, vil der automatisk blive genanvendt fra en eventuelt seneste udgave. Såfremt der ikke forefindes tidligere anvendt annoncemateriale, vil dette medføre fuld fakturering af det ordreafgivede.

Betaling

Medieindrykninger som faktureres af FrontMedia, udstedes faktura umiddelbart efter udgivelse til annoncører. Betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant, medmindre andet aftales. Ved medier som ikke faktureres af FrontMedia, gælder medieudgivers betalingsbetingelser.

Andet

Annoncerne skal overholde markedsføringsloven og kan blive afvist af medieudgiverne.

Har du nogle spørgsmål?

Vi er altid klar til at hjælpe!